Skvělá jarní nabídka

6 přípravných individuálních edukativních hodin pro Vašeho předškoláka 

     + DIAGNOSTIKA  komunikačního typu.   3990,-Kč

Rozvojem jemné motoriky se snažíme zdokonalit pohyblivost prstů a artikulačních orgánů... 

Zrakové vnímání je předpokladem mimo jiné k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel...

Matematické představy: Do úspěšnosti dítěte v matematice se promítá řada schopností a dovedností: porozumění řeči, usuzování, logické myšlení, paměť... 

Sluchové vnímání je úzce spojeno a vzájemně se ovlivňuje s rozvojem řeči a jazykovými schopnostmi.... 

Rozvojem hrubé motoriky se snažíme zdokonalit spolupráci mozkových hemisfér dítěte....

Při rozvíjení motorických schopností se zaměřujeme se na procvičování celkové obratnosti 

  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • hrubá motorika
  • jemná motorika
  • matematické představy
  • grafomotorika

V rezervačním formuláři prosím zadejte do zprávy text:    "jarní akce"

Stáhněte si také ZDARMA náš  E-book "Ochutnávka komunikačních typů"