O nás

Mgr. Jana Hudáková

 "Blízká duše" neboli anam cara, jak říkají Irové. Přesně takto vnímám sebe jako terapeutku metody Životní mapy.

Život je plný vzletů a pádů. Nikdo z nás není ušetřen. Mě moje profese učitelky přivedla téměř po třiceti letech k úplnému fyzickému i psychickému vyčerpání. Práce s dětmi a jejich rodiči mne naplňovala radostí, ale více než předávání znalostí a vědomostí mě bavilo tvoření bezpečného prostředí, pocitu sounáležitosti a sdílení příběhů. Ve stavu vyhoření jsem si nakreslila svoji první životní mapu a získala odpověď. Profese učitelky pro mne nebyla seberealizací, ale sebezáchranou. Upnula jsem se k ní, protože škola mi jako jediná poskytovala oporu v době, kdy moji rodiče ve své roli selhávali. Mapa mi otevřela oči a pomohla pochopit, proč jsem se ocitla ve stavu naprostého vyčerpání a také mnoho jiných souvislostí.

Metoda a její využití mne nadchly natolik, že jsem se rozhodla vstoupit na novou profesní cestu – cestu terapeuta metody Životní mapy. Cestu, která dává smysl. Mohu v ní s vděčností zužitkovat veškeré zkušenosti z dosavadní práce s dětmi i rodiči. Rozumím dětské duši, umím trpělivě naslouchat, být oporou. Děti mne často nazývaly lvicí. Tou, která chrání a s láskou pečuje i o nejzranitelnější členy smečky. Umím ostatní nadchnout a motivovat, přetvářet energie správným směrem i pevně stát, když je třeba.

Tím vším mohu být i pro Vás a Vaše děti a společně s mapou, která je dokonalým nástrojem díky své nezaujatosti, můžeme odkrýt a přetvořit to, co je zatím utajeno.

Těším se na Vás a Vaše příběhy.


Mgr. Slavomír Hudák

  Ve své uplynulé třicetileté pedagogické praxi jsem poznal stovky dětí, proto velmi dobře vím, že k pochopení jejich světa je nezbytné vcítit se do dětských emocí, myšlenek a potřeb skrze vlastní bytostnou zkušenost. Jen s takovýmto citem pro dětskou duši s nimi mohu navazovat hluboké a smysluplné vztahy. Mnoho dětí dnešní doby bylo o své dětství, často nechtěně, připraveno. Jejich mysl potřebuje záhady, kouzla, divy, vzrušení a dětská přání. Přeju si, aby má práce pomohla všem lidem objevit radostné dítě, které se v nich skrývá.

Když se spolu vrátíme zpátky k dětským vzpomínkám, najdeme tam živé části Vaší osobnosti. Tyto části jsou stále silné a bezprostřední. Pouze jsou-li však správně spojeny s dospělým vědomím, mohou být transformovány do zdravého a vyspělého postoje k životu.

Psychická kondice byla důležitá v každé době. Lidé sice mohli věci "vydržet", ale v dnešním světě chceme od života víc. Řešíme, jak je nám ve vztazích a jaký vztah máme sami k sobě. Je nám dobře v našem těle? Žijeme podle toho, co chceme my sami nebo se řídíme zajetými vzorci z minulosti, které nám nedělají dobře?

Třeba jste smutní a nevíte proč. Nedokážete dokončovat věci, nebo Vás něco trápí ve vztazích. Je toho na Vás moc. Možná Vás některé věci vytáčejí víc než by měly, nebo naopak nedokážete projevovat své emoce tak, jak byste chtěli. Možná Vás něco bolí a nenašla se žádná tělesná příčina. Nebo se chcete o sobě jen něco dalšího dozvědět.

Pokud vnímáte, že je ve Vašem životě prostor cítit se lépe, pak stojí za to se spolu setkat na Vaší životní mapě.