Sláva

25.02.2024

Mgr. Slavomír Hudák

Ve své uplynulé třicetileté pedagogické praxi jsem poznal stovky dětí, proto velmi dobře vím, že k pochopení jejich světa je nezbytné vcítit se do dětských emocí, myšlenek a potřeb skrze vlastní bytostnou zkušenost. Jen s takovýmto citem pro dětskou duši s nimi mohu navazovat hluboké a smysluplné vztahy. Mnoho dětí dnešní doby bylo o své dětství, často nechtěně, připraveno. Jejich mysl potřebuje záhady, kouzla, divy, vzrušení a dětská přání. Přeju si, aby má práce pomohla všem lidem objevit radostné dítě, které se v nich skrývá.

Když se spolu vrátíme zpátky k dětským vzpomínkám, najdeme tam živé části vaší osobnosti. Tyto části jsou stále silné a bezprostřední. Pouze jsou-li však správně spojeny s dospělým vědomím, mohou být transformovány do zdravého a vyspělého postoje k životu.

Psychická kondice byla důležitá v každé době. Lidé sice mohli věci "vydržet", ale v dnešním světě chceme od života víc. Řešíme, jak je nám ve vztazích a jaký vztah máme sami k sobě. Je nám dobře v našem těle? Žijeme podle toho, co chceme my sami nebo se řídíme zajetými vzorci z minulosti, které nám nedělají dobře?

Třeba jste smutní a nevíte proč. Nedokážete dokončovat věci, nebo vás něco trápí ve vztazích. Je toho na vás moc. Možná vás některé věci vytáčejí víc než by měly, nebo naopak nedokážete projevovat své emoce tak, jak byste chtěli. Možná vás něco bolí a nenašla se žádná tělesná příčina. Nebo se chcete o sobě jen něco dalšího dozvědět.

Pokud vnímáte, že je ve vašem životě prostor cítit se lépe, pak stojí za to se spolu setkat na vaší životní mapě.