Koučování dětí

21.02.2024

JSEM KLUK A OSTATNÍ CHLAPI V RODINĚ NA MĚ KAŠLOU. Na mapě jsem se setkal s nadaným studentem gymnázia, který se vnímáním světa odlišuje od svých dvou starších bratrů a otce. Zatímco oni jsou zaměřeni na výpočetní techniku a programování, on miluje pečení, cestování a divadlo. Jedinými osobami, které jsou v rodině připravené ocenit jeho kvality, jsou matka a mladší sestra. ABSENCE PODPORY A POROZUMĚNÍ ZE STRANY MUŽSKÝCH ČLENŮ RODINY MÁ ČASTO PRO MLADÉ CHLAPCE DALEKOSÁHLÉ DŮSLEDKY. Mohou se cítit izolovaní, nepochopení a méněcenní. Často začnou pochybovat o svých zájmech a talentech, protože necítí, že by byly hodnotné a přijímané. NEDOSTATEK UZNÁNÍ VEDE K NÍZKÉMU SEBEVĚDOMÍ, ÚZKOSTEM A POCITŮM OSAMĚLOSTI. Začnou se stahovat do sebe a hledání svého místa ve společnosti či navazování vztahu pro ně budou problematické. ČASTO SE VZDAJÍ SVÝCH SNŮ A PŘIZPŮSOBÍ SE OČEKÁVÁNÍM OSTATNÍCH. Různorodost zájmů a talentů by měla být v rodinách vnímána jako obohacení, ne jako problém. Otevřená komunikace, empatie a snaha porozumět vnitřnímu světu dítěte jsou klíčem k jeho zdravému vývoji. 

VYLADĚNÁ KOMUNIKACE, to je sen všech rodičů i partnerů. Znáte KOMUNIKAČNÍ TYPY? Poznáte který obrázek patří pocitovému, rozumovému, sluchovému nebo obrazovému typu? My Vám s radostí vše vysvětlíme. www.zivotnimapyvbrne.cz 

Ve školní praxi se sebevědomí projevuje větší odvahou zkoušet nové věci, klást otázky a čelit výzvám. DÍTĚ, KTERÉ VĚŘÍ VE SVÉ SCHOPNOSTI, SE NEBOJÍ RISKOVAT A UČIT SE Z CHYB. Naopak dítě s nízkým sebevědomím má tendenci se vyhýbat neúspěchu, což může brzdit jeho rozvoj a naplnění potenciálu.Je tedy zřejmé, že pěstování sebelásky u dětí školního věku má dalekosáhlé pozitivní důsledky pro jejich celkovou pohodu a budoucí úspěch. JAKO DOSPĚLÍ MÁME TU ČEST A ZODPOVĚDNOST BÝT PRŮVODCI NA TÉTO CESTĚ.Laskavým přístupem, trpělivostí a důsledností můžeme našim dětem dát ten nejcennější dar - lásku k sobě samým.

Proč je vlastně sebeláska tak důležitá pro zdravý vývoj dítěte? PŘEDSTAVTE SI JI JAKO VNITŘNÍ KOMPAS, KTERÝ DÍTĚTI POMÁHÁ ORIENTOVAT SE VE SVĚTĚ. Když má dítě rádo samo sebe, dokáže se lépe vypořádat s překážkami a neúspěchy, aniž by je vztahovalo ke své hodnotě jako člověka. Sebeúcta funguje jako štít proti negativním vlivům, jako je šikana, tlak vrstevníků nebo nezdravé vztahy.DĚTI SE ZDRAVOU SEBELÁSKOU TAKÉ LÉPE NAVAZUJÍ A UDRŽUJÍ PŘÁTELSTVÍ. Mají totiž jasné hranice a nenechají se snadno zmanipulovat či zneužít. Zároveň se k ostatním chovají s respektem a empatií, protože nepotřebují druhé ponižovat, aby se cítily lépe. 

Koučování dětí

KOUČOVÁNÍ DĚTÍ je prostě ZÁBAVA. Děti se radují z každé techniky a co teprve, když je učíte KOUZLA. Také poznávají svého TYGRA. Nerozumíte? Děti neváhají ani vteřinu. Dnes mi desetiletý kluk popsal toho svého okamžitě: je ustrašený, hravý a taky nevzdávající se. A jaký je ten Váš tygr? Umíte ho zkrotit? Rádi Vám vše vysvětlíme.www.zivotnimapyvbrne.cz 

Představme si na okamžik dítě, které se v rámci svého světa potýká s různými výzvami a frustracemi. Jakmile se setká s něčím, co je pro něj nepříjemné nebo co mu brání dosáhnout jeho cílů, jeho vnitřní tygr se probudí. TENTO ARCHETYPÁLNÍ OBRAZ SE MŮŽE PROJEVIT HLASITÝM KŘIKEM NEBO ZÁCHVATEM VZTEKU, skrze které dítě vyjadřuje svou momentální bezmoc a touhu po změně.V těchto chvílích se může zdát, že se dítě chová iracionálně nebo nekontrolovatelně, ale ve skutečnosti to může být jeho způsob, jak komunikovat své potřeby a pocity. Stejně jako tygr v džungli, který křičí, aby oznámil svou přítomnost nebo ukázal svou dominanci, I DÍTĚ POUŽÍVÁ SVŮJ HLAS JAKO PROSTŘEDEK, JAK UPOZORNIT NA SEBE A SVÉ VNITŘNÍ POCITY.Objevte i vy vašeho vnitřního tygra.www.zivotnimapyvbrne.cz 

Mně pomohlo DUHOVÉ KOUZLO. Hlásí radostně desetiletá Ellinka během našeho sezení. Díky němu večer LÉPE USÍNÁM. I kdyby naše provázení pomohlo jen jedinému dítěti:- večer klidně usínat- nebát se chodit do školy- beze strachu psát písemky- nedělat si starosti se známkami- vymezit se v třídním kolektivu, MÁ NAŠE PRÁCE SMYSL.Nezůstávejte se svými problémy sami.www.zivotnimapyvbrne.cz

Když dítě nenaučíme přát si a snít, bráníme mu VYTVÁŘET SI VLASTNÍ CÍLE A SMĚŘOVAT K NIM. Ani rostlina bez dostatečného světla nemůže růst zdravě a silně. Proto je tak důležité povzbuzovat děti, aby si přály, snily a stanovily si cíle, aby mohly růst a rozvíjet se. Koučování dětí je úžasná věc. www.zivotnimapyvbrne.cz 

Znáte Vy svého TYGRA? A umíte ho zkrotit?Desetiletá holčička se mi svěřila během sezení: " Já vůbec nevím, co ten můj tygr chce. Je pořád nervózní, strašně řve a ubližuje druhým. Já ho zatím neumím zkrotit. Vám to můžu říct, ale nevím, jak to mám vysvětlit rodičům."Pomáháme dětem vyjádřit jejich pocity, emoce a potřeby. Učíme je otevřené komunikaci v rámci rodiny.www.zivotnimapyvbrne.cz