Edukativní hodiny pro předškoláky

 • Příprava dětí pro vstup do 1. třídy
 • Jemná motorika
 • Grafomotorika
 • Zrakové vnímání
 • Prostorové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Řeč
 • Matematické představy

Doučování dětí na            1. stupni základní školy

 • Dle individuálních potřeb dítěte
 • Osobně i online

Konstelační práce s kameny a figurkami

 • Pomocná technika při práci s klienty                   


Přednášky a interaktivní besedy pro rodiče

 • psychická pohoda rodičů a dětí před vstupem do školy
 • představení metody Životní mapy®
 • jak vyladit komunikaci v rodině a ve škole - komunikační typy
 • edukativní činnosti pro předškoláky