Mapa pro dospělé

 • poskytuje ucelený pohled na život klienta
 • vynáší na světlo skryté vzorce chování
 • objevuje příčiny bolestí a utrpení
 • objasňuje příčiny zacyklení
 • umožňuje nastolit životní změny
 • pomáhá vyrovnat se s pocity viny a selhávání
 • klient si zvědomuje  vývojová traumata
 • ukazuje skutečné vztahy v rodině
 • zobrazí Váš potenciál a cesty k jeho naplnění
 • navrhne, kde je nutné nastavit hranice a mantinely
 • odkrývá tajná nenaplněná přání

Dětská mapa

 • zobrazí vnitřní svět dítěte, jeho emoce, pocity

 • odkrývá psychosomatické příčiny

 • zlepšuje vzájemnou komunikaci v rodině díky objasnění komunikačního typu

 • řeší hyperaktivitu, agresi

 • zobrazuje strachy a obavy dítěte

 • rodič získá ucelený pohled na situaci v rodině očima svého dítěte

 • pomáhá při řešení šikany

 • upozorní na tajná nenaplněná přání

 • ošetřuje krizové situace v rodině

  Specializujeme se na práci s metodou Životní mapy®/Kops Method®. Pomáháme dětem i dospělým překonat obtíže a hledat cestu z problému pomocí projektivní diagnostiky a následné terapie. Tato unikátní metoda je založena na vizuálním zobrazení životních událostí, vztahů, pocitů, emocí a umožňuje celostní pohled na situaci klienta. Nabízí srozumitelné kroky k řešení.  

Samotné cvičení je vlastně terapií. Napsal o mapách Gábor Maté.

Rezervace